Shonandai MY Gallery 〔Tokyo〕
Room C Taeko Maezawa   Room D Motoko Tsuji▼

2017.2.5(Sun)~2.12(Sun)
Motoko Tsuji
12pm~7pm(5pm on the last day)