upcoming
Shonandai MY Gallery [Room C] /Tokyo
2015.12.9(Wed)~12.15(Tue)
Shonandai Project
WILL
Kifuim Ebizuka / Daisuke Kudo / Eriko Taniguchi / Mikako Tsuruta
Emu Nagasaka / Ryohei Matsumoto / Tomomi Yoshizawa / Hotaru Yoshinaga

12pm~7pm(5pm on the last day)Shonandai Gallery/Kanagawa
coming soon...